Xin chào, nên chúng tôi nói:»gặp Bạn sẽ giúp tôi.»hoặc»gặp Bạn sẽ giúp tôi.»cảm ơn vì câu trả lời của bạn, Bạn»cắn», nó sẽ giúp tôi nếu bạn có thể thay thế danh từ trong»er»bằng cách cắn, nó sẽ được đặt trong những nguyên mẫu.

Không luôn luôn cung cấp các động từ từ trước. Đăng nhập dùng Tên hoặc e-mail quên mật Khẩu, mật Khẩu đăng ký tên E-mail mật Khẩu lại Nhập vào mật khẩu Để kết nối Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý để tuân theo những điều kiện của sử dụng trang web của chúng tôi. Nếu bạn không biết làm thế nào để xây dựng câu hỏi của anh, thiết lập một ví dụ («tôi sẽ»hay»tôi sẽ»). Các câu hỏi, xây dựng như»thỏa Thuận»hoặc»Chia động từ», sẽ được thay đổi bởi một người điều hành

About