Một: giống như Windows (MÁY tính) sử dụng hệ thống an.

Báo tập tin là các tập tin dạng được sử dụng cho cài phần mềm trên các điều hành hệ thống.

Một: Vâng, hoàn toàn

Các Cửa hàng Chơi cài Đặc nó tải về từ máy chủ của Google và sideloading từ một trang web như trò Chuyện Pháp đi qua một quá trình tương tự, trừ phi anh là người thực hiện việc tải và bắt đầu cài đặt (sideloading). Ngay sau khi các Cửa hàng Chơi tìm thấy một phiên bản của các ứng dụng mới hơn một trong những bạn đã ý kiến của nó, nó sẽ bắt đầu một bản cập nhật. Một: bất cứ Khi nào có ai đó muốn về báo tin từ nói Chuyện Pháp, chúng tôi sẽ kiểm tra tương ứng APK tập tin trên Google Chơi và cho phép dùng để tải về nó trực tiếp (tất nhiên, chúng tôi sẽ lưu nó vào máy chủ của chúng tôi). Nếu tôi thấy không tồn tại trên Google Chơi, chúng ta sẽ tìm kiếm nó trong chúng tôi cạc. Một: ứng Dụng cần quyền truy cập vào hệ thống nhất định trong điện thoại. Khi bạn cài đặt một ứng dụng, bạn sẽ được thông báo tất cả các quyền yêu cầu để chạy ứng dụng đó. Từ bỏ: Google Chơi và Google Chơi logo là thương hiệu của Google Inc. Trang Web này là chỉ có các ứng dụng miễn Phí, để báo cáo nội dung (ĐÀN), Sử dụng Mẫu Này

About