Chào mừng dạng mới của truyền thông trong chat video: chat video

Nhưng hãy cẩn thận! Cho hành vi xấu Bạn có thể trừng phạt, trong sống nói chuyện.

Chat Video có nhiều ưu điểm:

-Nhanh chóng tìm kiếm của cuộc đối thoại

-Một cuộc trò chuyện với nhiều người lạ ở cùng thời gian

-Tiết kiệm thời gian

-Khả năng để tạo của video hồ sơ, và nhận được tin nhắn ngay cả nếu bạn đang không nói chuyện!

Nhược điểm duy nhất là kích thước nhỏ của các cửa sổ trong đó, Bạn nhìn thấy một người lạ. Cho những người thích nói chuyện thiên nhiên-một thiên nhiên, chúng tôi cũng thấy như vậy dịch vụ.

Chat Video chúc bạn rất nhiều niềm vui:)

About