Biết làm thế nào trong mọi lĩnh vực truyền thông và các giải pháp để đáp ứng nhu cầu của bạn của ham muốn và ngân sách của bạn! Chiến thuật, sản phẩm tiếp thị thiết kế đồ họa web giải pháp. Cơ Quan đặt sáng tạo ở những dịch vụ của các thông tin liên lạc của doanh nghiệp nhỏ của bạn, công ty, hiệp hội. Dựa địa lý ở Bidart, các cơ Quan này cũng là bắt nguồn từ trong mạng của văn hóa và các tổ chức của các khu vực. Các cơ Quan, nó là một đội bóng của các chuyên gia trong truyền thông hình ảnh: nhiếp ảnh gia, quay phim thiết kế đồ họa, nhà biên tập, communiât quản lý, in.

Làm nhân hơn, các nhà cung cấp với các cơ Quan, với lợi ích từ một mối liên hệ duy nhất

About