Phim.

Kế hoạch miễn phí cung cấp một chất lượng SD video trong màn hình đầy đủ, đó là phần lớn đủ cho xem từ máy tính hoặc điện thoại của trận đấu bóng đá và các chương trình mà bạn có thể không để xem từ Pháp. Tuy nhiên, nếu anh muốn tận hưởng màn hình lớn của tv của bạn bằng cách kết nối nó vào MÁY tính thông qua các vận chuyển cảng, lệ phí hàng tháng của CẶP sẽ cho phép anh để thưởng thức chảy trong.

Tôi đã cài đặt các ứng dụng và có một hoặc hai kênh xuất hiện, và đó là tất cả, tất cả phần còn lại của các kênh không làm việc

Nhập địa chỉ email để đăng ký blog này và nhận được thông báo mới của mỗi bài viết bằng email

About