Các trang web»hẹn Hò trực tuyến»mỗi tháng là. triệu du khách, phần lớn từ Pháp (.

phần trăm của thăm đến từ những người ở Đức, hầu như ở nga và Kazakhstan -. và.

phần trăm

Mạng trang web của chúng tôi đã phát hành vào năm, và thực tế là một thời gian dài của sự tồn tại, dự án đã không chỉ là»ở lại nổi», nhưng cũng tích cực phát triển, ở dạng của một đối tượng phát triển của người nói rằng cuộc hẹn Hò nó có ý nghĩa để dành thời gian của bạn.

trong khoảng thời gian từ tháng mười năm chín sự tham dự của chúng tôi, người sử dụng trang web đã dần tăng lên, và hiện đang đứng ở. triệu hàng tháng thăm (tăng trong năm)! Một kết quả tuyệt vời cho một Internet không ổn định hốc như hẹn Hò.

Trang web của chúng tôi không hẳn là một trang web hẹn Hò, những gì về nguyên tắc, một chính thức mạng xã hội»với một thiên». Tức là, ý tưởng chính là để cho mọi người cơ hội để làm quen — đọc trong tất cả các yếu tố và chức năng»hẹn Hò trực tuyến». Vâng, để quá trình này không trở nên tầm thường»lộn»thức được giới thiệu các yếu tố của một mạng xã hội trang cá nhân, âm nhạc, các ứng dụng. về cơ bản, trang web của chúng tôi và hóa đơn chính nó như một»giải trí xã hội mạng xã hội»

About