Trang web hẹn hò — một dự án với mười một năm,»kinh nghiệm». Như của tháng chín năm số hàng tháng của viếng thăm trang web này là bằng triệu (giảm so với trước tháng gần triệu). Khán giả chính của người dùng từ Pháp và, cho Ấn độ.

từ Đức.

giảm sự phổ biến của trang web này, quan sát vào năm, và trong, xu hướng đã chỉ trở nên tồi tệ. Tổng vào tháng chín, trang của hẹn Hò với người sử dụng từ Pháp trở. triệu lần (chống lại của.

triệu trong tháng mười năm)

Sự suy tàn của quan tâm đến những tài nguyên rất rõ ràng.

Tuy nhiên, bất chấp những thất bại, các thành viên của chúng tôi,»Top»vẫn còn xứng đáng được một câu chuyện riêng biệt về chính mình.

Trang web của chúng tôi đang tự định vị nó như»đầu tiên khá»trang web miễn phí hẹn Hò

About