submit


Giúp gia Đình của St. Joseph và Cha Joseph-Marie Năm để xây dựng của tu viện gần Beziers, Nó là hoàn toàn miễn phí và nhằm tạo điều kiện cho cuộc gặp mặt giữa những người muốn xây dựng một gia đình kitô giáo. Nó là cho tất cả mọi người sẽ tốt, rửa tội hay không, trú thường xuyên ở Pháp, Bỉ, hoặc Canada, bạn chỉ cần một địa chỉ email và để phút, tuỳ thuộc vào các thời điểm giao hàng của email thông báo rằng, chúng ta gửi đến địa chỉ này

About