submit


Vâng, xin chào mọi người hôm nay, tôi đã tìm thấy đoạn video đầu tiên của Cyprian, như chúng ta đã thấy họ phát triển trong YouTube, video này ngày. Tại sao tôi gửi video này? Tất cả các đơn giản chỉ vì tôi đã nói chuyện của Cyprian có tuần, và tôi tìm thấy mà ông không còn có sự đam mê của video, cách xa hơn, so sánh video này để những tin tức, thậm chí nếu nó nhút nhát hơn, bạn có thể thấy các yêu cầu gửi các video đó đã làm điều này trước khi tất cả để cho vui, nhưng đây không còn là trường hợp, tôi tìm thấy

About