Video này sẽ giúp bạn tìm hiểu làm thế nào bạn có thể xem trực tuyến của các nước ngoài chống lại Bỉ để xem ví dụ Giải Grand của F hoặc Moto trên hệ điều hành, với phần mềm ĐỊA.

Điều này làm cho nó khó khăn hơn để xác định và gần đúng vị trí của gửi máy tính bằng cách cung cấp dịch vụ.

Tuy nhiên, các cơ sở hạ tầng của ic (thường một máy chủ) có các thông tin để xác định dùng

Điều này cũng cho phép chúng ta phải phá vỡ thế giới hạn địa lý của một số dịch vụ cung cấp trên Internet

About