submit


Đôi khi đối tác trong một mối quan hệ có quan tâm về cho dù họ yêu, tại thời điểm này của họ đại diện được bầu. Đôi khi chôn mình, khi trung tâm của vũ Trụ trở thành một cá nhân. Tình yêu cho dù với bản thân hay đang bị ám ảnh với nghiện đó là chủ đề của mong muốn được không còn một tách biệt, độc nhất trên thế giới, và một đơn giản mục tiêu. Các mục tiêu mà mang lại cho chúng ta cái chúng tôi cần.Tình yêu gọi cho các tiết lộ năng lực nội bộ, mong muốn đưa ra và để cho lúc đó, như là nghiện mất đi cuối cùng của sức mạnh của mình đau đớn và yêu cầu một mức độ lớn hơn nhiều so với thường càng tốt. Đối tác không cần thiết để đáp ứng nguyện vọng của nhau. Họ có lý do để hành động một cách này hay cách khác, cũng như cách độc đáo, mà có thể là một cách để hai thời hay vĩnh viễn, và không bao giờ có thể thực sự được vượt qua.Theo quy định, mối quan hệ phụ thuộc «cằn cỗi» và phá hoại bởi vì một bệnh hoạn mong muốn tiềm thức bị thương để có được sự tự tin vào các chi phí của người yêu ảo tưởng. Trong một hài hòa mối quan hệ đối tác cùng nhau, với mục tiêu chung với cuộc sống, nhưng mỗi là một tách tách nhân cách. Không có nửa. Có hai người lớn, người đã tạo ra một liên Minh dựa trên sự tôn trọng, sự chấp nhận của nhau và trách nhiệm lẫn nhau. Họ rất tốt với nhau, nhưng riêng từ sự khao khát là không nên gây bất lợi, nhưng khá ấm ấm áp và an toàn của những suy nghĩ tới một người thân yêu.Mong muốn hợp nhất với một đối tác nhưng không có gì đau đớn và sự thất vọng để mang lại không thể. Sức mạnh của cảm xúc trong mối quan hệ phụ thuộc tăng một cảm giác khó chịu, nhưng không phải vì các mong muốn tìm kiếm mỗi khác để tìm hiểu.

About