submit


Làm thế nào để gặp một cô gái? Là những gì một cô gái? Chúng tôi kiểm toán đang tìm kiếm một người phụ nữ tính, dễ chịu, và tương đối sơn lót, không có khao khát xung đột. Ông được gọi là một cô gái hỏi, hoặc đơn giản chỉ là một người phụ nữ, cô ta đã trở thành một con chim quý hiếm và nhiều người đàn ông chỉ tự hỏi làm thế nào một cuộc họp chân thành, và chính. Lời Edouard, nhà xã hội học, bóc tách sự phức tạp của cuộc gặp gỡ và hủy bỏ cuộc hẹn hò như nguồn tin của mối quan hệ lâu dài tiềm năng, tất cả những số liệu thống kê cho thấy rằng đây không phải là sự sử dụng được thực hiện bởi những người

About