Làm thế nào để nghệ sĩ, nhà văn, ngắm nhìn thế giới. Chúng tôi đưa bạn đến ngã tư ở đâu văn hóa tin tức, và tham gia với những gì xảy ra trong cuộc sống của chúng tôi hôm nay.

chiều giờ Paris. Một kỳ quặc, nội bộ các dẫn đến sự hiểu biết Pháp và người pháp, từ cao siêu vô lý.

Thứ năm tại

chiều Giờ Paris. Chúng tôi bảng điều khiển của Paris dựa trên báo xét tuần các tin tức quốc tế: những câu chuyện mà thực hiện các tiêu đề và cũng có những người bạn có thể đã bỏ qua.

Tham gia với chúng tôi mọi thứ sáu tại

chiều Giờ Paris

About