submit


Dịch vụ»SMS nói chuyện»sẽ cho phép anh nhanh chóng tìm thấy một đối tác nữa truyền thông qua tin nhắn SMS.

Với dịch vụ»tán gẫu»để tìm thấy một người trong số các người sử dụng»SMS nói chuyện»dễ dàng hơn và nhanh hơn. Khi ký, bạn sẽ được tự do để trao đổi thông tin với người sử dụng im khác tạo ra phòng trò Chuyện hay tham gia vào cái hiện có.

Liên lạc sẽ được ẩn danh, nên trong miễn phí nói chuyện được không sợ khó chịu các cuộc gọi hoặc xâm nhập tin nhắn trong tương lai. Số điện thoại của bạn sẽ không được biết đến, do đó, để tiết lộ mình ẩn danh, bạn chỉ có thể được bầu nếu muốn.

Vô hiệu hóa các vụ là miễn phí, tất cả các tin NHẮN và yêu cầu WEB không được tính. Sử dụng đăng ký được cung cấp bởi phí đăng ký — xu một ngày.

không có dịch vụ cho kết nối và chuyển vào kho lưu trữ.

Nói chuyện để hiện có người đăng ký gửi thông qua tin NHẮN vào các số

About