Google kinh nghiệm

Các công ty Google đã quyết định không bị tụt hậu thời trang và có lợi nhuận xu hướng toàn cầu và tạo ra, gần đây nhất của nó, mạng xã hội Google Cộng. Chúng ta có thể nói rằng đây không phải là nỗ lực đầu tiên để đoàn kết tất cả các người dưới một»mái nhà». Nhưng tất cả quá khứ dự án đã được khá không thành công trong thực hiện, và có rất phổ biến trong những cộng đồng Internet. Nhưng Google vẫn còn có thể yêu, người đăng ký và trở nên nổi tiếng trong…