Số lượng của chuyến thăm một trong những thứ lớn nhất hẹn Hò»trang web của liên lạc»cho tháng là cao hơn so với.

Từ Pháp để trang web đi. của du khách từ Đức, từ Ý. Một chút ít, Belarus, và thậm chí tích cực tìm kiếm khách từ hoa KỲ — họ chiếm. (đó gần như là một triệu lần).

tăng trong giao thông trên trang web của chúng tôi trong thời gian. hơi ít hơn»hẹn Hò trực tuyến»khoảng. triệu tổng thăm hàng tháng để tìm kiếm tình yêu, hẹn Hò, và thông tin liên lạc.

Điều thú vị là một bản sao đầy đủ trang web hẹn Hò! Tức. tổng tất cả các cơ sở của đăng ký người sử dụng, đăng ký, chức năng, và vì vậy, sự khác Biệt (và nhỏ) chỉ có trong màu sắc.

mà sao, đã vượt qua những nguyên đơn giản và rõ ràng: cổng của chúng tôi sử dụng một số lượng đáng kinh ngạc của người (hàng tháng của chúng tôi trang web có hơn tỷ số truy cập). Đã được tích hợp nó như là một phần của nó hẹn Hò trang web công ty chúng tôi là dễ dàng cung cấp cho ông với một cao tham dự. Đơn giản kiểm tra trong tài khoản của bạn — đó là, có lẽ chỉ đáng chú ý này hẹn Hò.Well, kể từ khi tôi có thểtrang web này không phải là không chung hình ảnh trên trang web hẹn Hò»trang web của liên lạc»sẽ được làm quen với các thông tin về các đã đề cập đến trang web

About